مقابله با پرواز زدگی (جت لگ)

ارسال شده در خواب

پیامدهای پرواز زدگی (jetlag) ناشی از مسافرت هوایی به سمت شرق، شدیدتر از مسافرت به سمت غرب است. در هنگام سفر به شرق، از طول روز ما کاسته می شود و به طور کلی ساعت زیستی بدن ما، خود را با روز بلند شده بهتر انطباق می دهد تا روز کوتاه شده. خوشبختانه برای کسانی که این چنین مسافرت هایی را انجام می دهند، چندین راه کار پیشگیرانه و درمانی برای کاهش اثرات پرواززدگی وجود دارد.

 مقابله با پرواز زدگی-جت لگ 

تنظیم ساعت زیستی بدن
 چند روز قبل از سفر به یک منطقه زمانی جدید، کم کم زمان خواب و غذا خوردن خود را با زمان مقصد هماهنگ کنید. همچنین می توان ساعت درونی بدن را با نور درمانی تنظیم نمود. در نور درمانی، فرد مدتی قبل از بیدار شدن از خواب به مدت چند ساعت در معرض نوری به مراتب شدید تر از نور معمولی موجود در خانه قرار می گیرد. همچنین می توان پس از رسیدن به مقصد مدت زیادی را در محیط های باز گذراند تا بدن بتواند نور موردنیاز برای انطباق خود با منطقه زمانی جدید را بیابد.

خودداری از مصرف کافئین
 با این که برخی افراد برای هشیاری بیشتر کافئین مصرف می کنند، اما مشکل اینجاست که وقتی بدن آماده به خواب رفتن است، کافئین ممکن است از خوابیدن جلوگیری کند.

مصرف ملاتونین
بدن ما برای ایجاد حالت خواب آلودگی این هورمون را تولید می کند. با نزدیک شدن به شب و کاهش نور روزانه، میزان ملاتونین موجود در خون نیز افزایش می یابد. ملاتونین را می توان بدون نسخه پزشک از داروخانه ها تهیه کرد. از آنجایی که مصرف چند روزه و یا حتی چند هفته ای ملاتونین بی خطر است و سبب ایجاد حس خواب آلودگی می گردد، به عنوان راهکاری برای کاهش اثرات نامطلوب پرواززدگی پیشنهاد می شود. اما هنوز در میزان تاثیر ملاتونین و نیز تاثیر آن در بلند مدت تردیدهای وجوددارد. برخی پژوهش ها نشان داده است که پس از رسیدن به مقصدی که در منطقه زمانی متفاوتی قرار دارد مصرف ملاتونین به مدت چند روز قبل از خواب می تواند سبب تسهیل به خواب رفتن افراد گردد. از سویی دیگر، پژوهش های دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد ملاتونین تاثیری در کاهش اثرات نامطلوب پرواز زدگی ندارد.

توجه داشته باشید که انطباق با یک منطقه زمانی جدید ممکن است چند روزی طول بکشد. اگر مسافرت های شما چند روزه است، بهتر است تا حد امکان به زمان خواب و بیداری اصلی خود توجه کنید و انطباق پیاپی ساعت زیستی خود با شرایط جدید را اولویت خود قرار ندهید.

منبع: موسسه سلامت آمریکا